Egzamin DSDI w naszej szkole

9 marca odbył się w naszej szkole pisemny egzamin DSDI, w którym wzięły udział trzy uczennice z klas 8: Zuzanna Paszkiewicz, Zuzanna Filipowska i Maja Winiarska. Zmierzyły się one z rozumieniem ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego i napisały wypracowanie na podany temat. Wyniki części pisemnej zostaną podane po sprawdzeniu prac w Niemczech. Znamy za to wyniki egzaminu ustnego, który wszystkie trzy zdały bardzo dobrze - na poziomie B1. Musiały przygotować na tę część prezentację na wybrany temat oraz odpowiedzieć na zadane przez komisję pytania. Gratulujemy!