PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Zakończył się kolejny rok szkolny i przyszedł czas na podsumowanie. Rok bardzo szczególny, z pandemią COVID-19 w tle. Przez długi czas szkoła pracowała w trybie zdalnym, co nie przeszkodziło naszym uczniom w odnoszeniu licznych sukcesów. Za swoją pracę bardzo duża grupa uczniów otrzymała nagrody specjalne oraz świadectwa z wyróżnieniem (w tym roku szkolnym było to 172 uczniów, co stanowi 42% uczniów klas IV - VIII). Zapraszam do zakładki "Osiągnięcia uczniów".