POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

Dzięki staraniom organu prowadzącego szkołę - Gminy Miejskiej Złotoryja nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania w edycji 2021 r w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Całkowita wartość zadania: 99.864,49 zł.
Wartość dofinansowania: 79.891,59 zł.
Wkład własny Gminy Miejskiej Złotoryja: 19.972,90 zł.

Celem zadania jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole. Wymienione wsparcie finansowe jest udzielane na realizację zadania obejmującego doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni). W ramach otrzymanej dotacji w Szkole Podstawowej nr 3 planowany jest zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup zmywarki, zakup patelni elektrycznej, zakup stołów kuchennych przyściennych, zakup stołów i krzesełek do jadalni, oraz remont stołówki.

plakat posilek w szkole i w domu sp3