Młodzi odkrywcy na start !

W sobotę 25.09.2021r. odbyły się w naszej szkole pierwsze warsztaty naukowe z chemii i fizyki. „Głód” wiedzy i chęć działania sprawił, że 19 uczniów z klas 8 wczesnym rankiem zgłosiło się na zajęcia.

Przed przystąpieniem do wykonania zadań każdy uczestnik ubrał się w fartuch i rękawice ochronne, by poczuć się chociaż na chwilę jak młody naukowiec. Następnie uczestnicy warsztatów otrzymali karty pracy z chemii i fizyki. Zadaniem każdego z uczniów było wykonanie 8 doświadczeń, po 4 na każdy przedmiot, które zostały przygotowane na sali jako stacje, a zawiadowcami na nich były panie: Krystyna Orzechowska - Jakubiak i Dorota Jarczak. Po krótkim wprowadzeniu przez panią Dorotę Jarczak „Młodzi naukowcy” przystąpili do działania. Pociąg do wiedzy ruszył, pokonując kolejne stacje. W trakcie wykonywania doświadczeń uczniowie mogli liczyć na wsparcie i pomoc nauczyciela. Uczestnicy warsztatów mieli czas na sprawdzenie w praktyce zjawiska konwekcji czyli wietrzenie sali podczas przerwy.

Na koniec zajęć odbyły się pokazy z chemii i fizyki, przygotowane i wykonane przez nauczycielki: Dorotę Jarczak i Krystynę Orzechowską - Jakubiak.

Poniżej zdjęcia z warsztatów.

Dorota Jarczak