audycja umuzykalniajaca

25.09.2012 r. (wtorek) odbędzie się audycja umuzykalniająca pt. „Muzyka z temperamentem", w której odnajdziemy wakacyjną beztroskę i gorące lato. Koncert przeznaczony jest dla uczniów klas 4 – 6 w wykonaniu Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze

Miejsce - sala gimnastyczna
Czas - 1050
Cena - 2 zł
Wychowawcy klas 4 – 6 proszeni są o dokonanie wpłat do 24.09.2012, do godz. 14.00, w pokoju nr 8.