Wspieranie uzdolnień

Od roku szkolnego 2016/2017 w naszej Szkole powołany został Zespół ds. Wspierania Uzdolnień i Rozwijania Zainteresowań Uczniów.

Liderzy SZWU - p. Beata Krzywicka, p. Bogumiła Bachór
Członkowie Zespołu - p. Beata Siudak, p. Jacek Kuczyński

Celem działań Zespołu i współpracujących z nim nauczycieli jest rozpoznawanie uzdolnień, rozwijanie zainteresowań, wpieranie uczniów naszej Szkoły poprzez prowadzenie wielorakich działań np.: koła zainteresowań, indywidualne programy nauczania, organizacja konkursów szkolnych i angażowanie do udziału w konkursach pozaszkolnych, zachęcanie do udziału w projektach i wycieczkach edukacyjnych, imprezach szkolnych i pozaszkolnych.

Rada Pedagogiczna w listopadzie 2016 r. przyjęła do realizacji Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Rozwijania Zainteresowań Uczniów.

Chcielibyśmy, jako Szkoła, w przyszłości uzyskać prestiżowy tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów" nadawany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

pdfSZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW