Szkolny Konkurs „Henryk Brodaty i jego czasy"

Konkurs odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. o godz. 13.45 w Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi. Obejmuje biografię piastowskiego księcia Śląska Henryka Brodatego oraz historię ziem polskich od 1165 r. do bitwy z Tatarami pod Legnicą w 1241 r. Uczniowie przygotowują się w oparciu o materiały wykazane przez organizatorów (PDF w załączniku poniżej).

Cele konkursu:
- upamiętnienie patrona szkoły,
- poznanie życiorysu i dokonań Henryka Brodatego na tle jego epoki,
- uświadomienie znaczenia nadania praw miejskich Złotoryi w kontekście polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego,
- budzenie zainteresowania historią regionalną,
- rozwijanie umiejętności pracy ze źródłami historycznymi, ikonografią, mapami.

pdfMATERIAŁY DO SZKOLNEGO KONKURSU „Henryk Brodaty i jego czasy – w 784. rocznicę śmierci założyciela Złotoryi”