Przedszkole przyszłośći     W bieżącym roku szkolnym nasza placówka przystąpiła do projektu pod nazwą "Przedszkole przyszłości- program edukacji przedszkolnej". Realizowany jest on przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych "InBIT" Spółka z o.o.w Partnerstwie z Firmą Sławomir Anioł FadoS, w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty. Jego głównym celem jest poprawa efektywności i metod kształcenia dzieci w przedszkolu poprzez modernizację treści i metod kształcenia dzięki opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnego programu edukacji przedszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem aktywności twórczej i umiejetności konstrukcyjno- przestrzennych w edukacji przedszkolnej.

                                W naszej placówce trzy grupy zostały zakwalifikowne do udziału w tym projekcie. Dzieci, które do nich uczęszczają, otrzymały bezpłatnie komplet podręczników oraz koszulki z logo projektu. Nauczyciele otrzymali obudowę metodyczną. Na uwagę zasługuje fakt, iż placówka została wyposażona w sprzęt multimedialny- tablicę interaktywną, projektor, wizualizer, komputer. Dzięki temu można znacznie urozmaicić zajęcia dydaktyczne. Przedszkolaki chętnie uczestniczą w zajęciach z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, poznają szeroki zakres jej możliwości.

 

Przedszkole przyszłośći    Przedszkole przyszłośći    Przedszkole przyszłośći

Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Henryka Brodatego w Złotoryi

tel. /76/ 878 35 74  fax. /76/ 743 70 75

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.