2013/ 2014

"Ruch może zastąpić wszystkie lekarstwa, ale żadne lekarstwo nie jest w stanie zastąpić ruchu”                                                                                                                                             Tissot

           22 listopada 2013r. w naszej szkole odbył się międzygrupowy konkurs wiedzy o zdrowiu pod hasłem „Zdrowe przedszkolaki” zorganizowany przez nauczycielki z oddziału przedszkolnego -Annę Matogę oraz Karolinę Ziębę-Jokiel.

         W konkursie wzięły udział reprezentacje dzieci z grup przedszkolnych. Jego celem było pogłębienie wiedzy na temat higieny osobistej, kształtowanie pożądanych nawyków i zachowań prozdrowotnych, rozszerzenie wiedzy dotyczącej dyscyplin sportowych, propagowanie zdrowego trybu życia z uwzględnieniem prawidłowego odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu wolnego, zgodnie z zasadą, „Nasze zdrowie w naszych rękach”.

           Konkurs rozpoczął występ dzieci z grupy Ob, które przedstawiły inscenizację pt. ,,Czystość to zdrowie”, wprowadzając uczestników w tematykę konkursu i optymistyczny nastrój. Następnie rozpoczęły się zmagania konkursowe. Zadania wcale nie były łatwe, ale przedszkolaki radziły sobie świetnie pod czujnym okiem jury, składającego się z pielęgniarkiszkolnej - pani Ani Szury oraz dyrektora szkoły- pana Leszka Łukaszewskiego.Zawodnicy wykazali się sporą wiedzą na temat zdrowia i dbałości o sprawność fizyczną. Poprawnie rozpoznawali warzywa i owoce po smaku, odgadywali zagadki, układali z puzzli obrazek i nazywali dyscypliny sportowe.

         Po podliczeniu punktów okazało się, że różnice między grupami są minimalne. Wszyscy zostali nagrodzeni dyplomami oraz upominkami. Na zakończenie pan dyrektor podziękował przedszkolakom za zaproszenie, pochwalił uczestników i pogratulował im wiedzy oraz odwagi w trakcie zmagań konkursowych.

          2013/ 2014               2013/ 2014

         

                                                                                              

 

Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Henryka Brodatego w Złotoryi

tel. /76/ 878 35 74  fax. /76/ 743 70 75

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.