Podziękowania

dla
Strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Olszanicy

Dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi wraz z Wychowawczyniami składają serdeczne podziękowania za przeprowadzenie bardzo ciekawych zajęć edukacyjnych dla z zakresu udzielania pierwszej pomocy, prezentację sprzętu medycznego i ciekawe opowieści.

Życzymy, by służba drugiemu człowiekowi była zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

Dziękujemy!