Dzisiaj jest: 26 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Filip, Paulina, Marianna

NIEPODLEGŁA

szkola do hymnu 2022

 

szkoladohymnudyplom

 

 

Więcej informacji o działaniach realizowanych w ramach projektu w całej Europie (w tym i w naszej szkole) na stronie  https://niepodlegla.gov.pl/wydarzenia. Proszę skorzystać z wyszukiwarki...

 

SPOTKANIE PROMUJĄCE WYDANIE KSIĄŻKI „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

5 grudnia 2018 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie promujące wydanie książki "Ocalić od zapomnienia". Publikacja powstała w wyniku dwumiesięcznych poszukiwań, badań i prac redakcyjnych prowadzonych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 pod opieką rodziców, dziadków oraz nauczycieli. Wspomnienia udostępniło nam także 11 osób dorosłych. W ten sposób stworzyliśmy książkę zawierającą 51 wspomnień z lat 1895-1997 (100 stron i 82 ilustracje).

W spotkaniu uczestniczyli autorzy wspomnień wraz ze swoimi rodzinami, nauczyciele, opiekunowie - redaktorzy, dyrekcja szkoły oraz przedstawiciel władz miejskich. Sala gimnastyczna przy SP3 wypełniła się po brzegi. Przybyło ponad 90 osób.

Spotkanie prowadziła p. Wioleta Michalczyk. Dyrektor szkoły Danuta Boroch przedstawiła założenia projektu, sposób jego finansowania oraz zastosowane podczas gromadzenia materiałów metody pracy z uczniami.

Miłym akcentem spotkania był występ Igi i Hani Radkiewicz, Oliwii Maciejewskiej, Sofii Kolesnykowej, Krystyny Wynar oraz Tosi Markiewicz, które zaśpiewały piosenkę „Myślę o Polsce”. Zaś Hania Dutka wykonała pięknie piosenkę pt. „Taki kraj”.

Wiele wzruszeń wzbudziła prezentacja multimedialna stworzona ze zdjęć bohaterów publikacji, którą wzbogacono wybranymi fragmentami wspomnień czytanymi przez uczennice: Maję Maliszewską, Klaudię Wypych i Aleksandrę Wróblewską.

Na zakończenie spotkania autorzy wspomnień oraz uczniowie, którzy je zbierali otrzymali publikację. Po tym trudno było już prowadzić jakiekolwiek spotkanie. Wszyscy z ogromnym zainteresowanie zatopili się w lekturze książki.

Dekoracją tej uroczystości była wystawa pamiątek i zakładek na 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, którą przygotowała p. Magdalena Hanebach, a miłym dopełnieniem spotkania stał się poczęstunek przygotowany przez organizatorów oraz rodziców naszych uczniów.

Publikację sfinansowano z Programu Wieloletniego "NIEPODLEGŁA", Projekt Edukacyjny „Godność, wolność, niepodległość”. Dodatkowe środki na realizację działań projektowych (w wysokości 20% kosztów) przekazał także Urząd Miasta.

 

Zapraszamy na promocję książki „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

5 grudnia 2018 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi (w małej sali gimnastycznej przy SP3) odbędzie się promocja książki „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA (zbiór wspomnień na 100–lecie odzyskania przez Polskę niepodległości)”. Poprzez 51 opisanych losów rodzin odbędziemy niezwykłą podróż w czasie. Autorzy wspomnień otrzymają bezpłatny egzemplarz książki!

W trakcie prac nad książką przyświecało nam motto, które znakomicie oddaje sens prowadzenia tego typu działań:
"Najbliższa mi jest prawda, że póki nas ktoś pamięta, wciąż żyjemy.
Wspomnij mnie..., choćby gdzieś w ciszy i potajemnie.
Nie pozwól mi odejść.''

Publikacja została sfinansowana z Programu Wieloletniego "NIEPODLEGŁA", Projekt Edukacyjny „Godność, wolność, niepodległość”.

okladka

 

 

SPOTKANIA ZE ŚWIADKAMI HISTORII

W ramach Programu Wieloletniego "NIEPODLEGŁA", Projekt Edukacyjny „Godność, wolność, niepodległość”, zostały zorganizowane dla naszych uczniów spotkania ze świadkami historii.

Pierwsze spotkanie odbyło się podczas projektu "Nasi przodkowie w dniach odzyskiwania niepodległości (1914-1920)". Z naszej szkoły w prezentacji wspomnień i pamiątek uczestniczyło 29 uczniów. Młodzi ludzie mogli wysłuchać multimedialnych wspomnień z okresu I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej i życia w czasach II Rzeczpospolitej.

Kolejne spotkania miały już charakter indywidualny. Uczestnicy projektu wyruszyli do swoich rodzin (rodziców, dziadków, pradziadków…) i w ciągu dwóch miesięcy poszukiwań, badań i prac redakcyjnych, przygotowali 40 relacji dotyczących losów swoich bliskich i znajomych.

Efektem rzeczowym spotkań ze świadkami historii jest opracowana przez nas publikacja „Ocalić od zapomnienia” oraz wystawa pamiątek w holu szkoły. Natomiast najważniejszym celem w zakresie postaw było doprowadzenie do wzmocnienia wśród uczniów więzi międzypokoleniowych i wywołanie zainteresowania przeszłością. Wierzymy, że oba cele udało nam się zrealizować z nawiązką.PUBLIKACJA "OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA"

Właśnie zakończył się druk książki „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA (zbiór wspomnień na 100–lecie odzyskania przez Polskę niepodległości)”. Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi przyznano na wydanie tej publikacji dofinansowanie z Programu Wieloletniego "NIEPODLEGŁA", Projekt Edukacyjny „Godność, wolność, niepodległość”.

Nasi uczniowie przez dwa miesiące prowadzili poszukiwania, badania i prace redakcyjne pod opieką swoich rodziców, dziadków oraz nauczycieli. Zaowocowało to powstaniem 40 relacji dotyczących losów swoich bliskich i znajomych. Wspomnienia udostępniło nam także 11 osób dorosłych. W ten sposób powstała publikacja zawierająca 51 wspomnień z lat 1895-1997 (100 stron i 82 ilustracje). Gdyby nie nasze działania, prawdopodobnie większość tych relacji nigdy nie ukazałaby się w formie publikacji.

Udział w projekcie był dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi wspaniałą lekcją patriotyzmu. Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości mogliśmy aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności szkolnej, lokalnej i państwowej. Nasi uczniowie mieli możliwość rozwijania poczucia tożsamości narodowej i przynależności do wielkiej oraz małej Ojczyzny. Zrealizowane działania pozwoliły nam także na budowanie więzi międzypokoleniowych i budzenie zainteresowania przeszłością. Wreszcie, podczas prac nad książką uczestnicy projektu mogli kształtować szereg umiejętności polonistycznych, dziennikarskich, historycznych, technicznych, informatycznych, plastycznych i artystycznych.

Wspomnienia opracowali – udostępnili uczniowie (w załączeniu zdjęcie naszych dziennikarzy – odkrywców): Aleksandra Wróblewska, Anna Tusińska, Nina Oleryk, Maja Szyl, Cyprian Siwak, Anna Hanysz, Lena Panasiuk, Hanna Huczek, Wiktor Janiak, Miłosz Łukjańczuk, Maciej Okulski, Adam Kaczmarski, Hanna Cibor, Oliwia Ścisło, Aleksander Szczecina, Miłosz Borucki, Maja Kurzawska, Hubert Łysiak, Sergiusz Buczkowski, Hubert Mazurek, Mikołaj Baranowski, Maja Tworowska, Antoni Bąk, Marcel Solawa, Julia Wilczyńska, Agata Pankiewicz, Kamila Gajewska, Maja Maliszewska, Emilia Staryś, Małgorzata Sałamaj, Emilia Futerhendler, Klaudia Wypych, Igor Kozakiewicz, Krystian Konwa, Igor Juszczyk, Oliwia Wąsowicz, Jakub Pisarski, Robert Hnat, Marcel Szymczyk, Mateusz Kowalczyk, Julia Mileszko i Karolina Kowalewska.

Opiekę redakcyjną sprawowali nauczyciele: p. Renata Fuchs, p. Damian Komada, p. Anna Markiewicz, p. Wioleta Michalczyk i p. Iwona Pierzchała.

To nie koniec! W następnym roku szkolnym planujemy opracować i wydać kolejną książkę „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA". Tym razem będzie to zbiór wspomnień z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

autorzy

 

okladka

 

 

WYSTAWA PAMIĄTEK "NIEPODLEGŁA"

W ramach Programu "NIEPODLEGŁA", Projekt Edukacyjny „Godność, wolność, niepodległość”, została zorganizowana w naszej szkole wystawa pamiątek związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i budową niepodległej Polski. Przy organizacji wystawy skorzystano przede wszystkim z materiałów przekazanych przez naszych uczniów i ich rodziny do publikacji „Ocalić od zapomnienia” (zbiór wspomnień opracowanych z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości). Pozyskano też materiały od uczestników spotkania "Nasi przodkowie w dniach odzyskiwania niepodległości (1914-1920)". Pomocne okazały się także zbiory redakcji miesięcznika „Echo Złotoryi” oraz kolekcjonerów działających przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Złotoryjskiej. Wykorzystano także fotografie przekazane przez autorów publikacji „Zachowane tradycje” oraz przez Oddział Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej.

Zgromadzone zbiory zawierają kilkadziesiąt eksponatów z okresu od 1895 r. do 1997 r. Na wystawie przeważają zdjęcia i dokumenty (fotografie rodzinne, widokówki, akty urodzenia, akty nadania gruntów na Ziemiach Odzyskanych i legitymacje wojskowe). Dysponujemy też perełkami, jak ławka szkolna z lat 50-tych XX w., kałamarz, kopie odznaczeń, orderów, monet i kilku odręcznych pamiętników z lat 1903-1915.

Wystawa pozwala odbyć fascynującą podróż w czasie od okresu ostatnich lat zaborów na ziemiach polskich, I wojny światowej i odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r., poprzez lata II Rzeczpospolitej i II wojny światowej, aż do wysiedlenia z Kresów Wschodnich na Ziemie Odzyskane i potem życia w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz we współczesnej Polsce – III Rzeczpospolitej.

 

III Złoty Konkurs Historyczny dla dorosłych

22 listopada 2018 r. o godz. 17.00 odbył się w naszej szkole "III Złoty Konkurs Historyczny" dla dorosłych pt. "Aureus rerum scriptor" (Złoty specjalista w dziedzinie historii). Data rozegrania konkursu miała swoje odniesienie do wydarzenia związanego z kształtowaniem się niepodległej Polski. 100 lat temu - 22 listopada 1918 r. ustanowiono dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej. Oficjalnie Naczelnikiem Państwa został Józef Piłsudski.

W tym roku zakres materiału obejmował historię Polski od 1918 r. do 1939 r. Uczestnicy zmierzyli się z testem urozmaiconym tekstami odczytanymi przez ucznia, fragmentami filmów, utworów muzycznym oraz map i fotografii. Najlepszym historykiem okazał się pan Leszek Antonowicz. Drugie miejsce zajął pan Artur Ćwiek, a trzecie pan Zdzisław Skrzypek.

Konkurs został przygotowany w ramach Programu Wieloletniego "NIEPODLEGŁA", Projekt Edukacyjny „Godność, wolność, niepodległość”.

Dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy znakomitego przygotowania!

 

III Złoty Konkurs Historyczny

22 listopada 2018 r. odbył się w naszej szkole III Złoty Konkurs Historyczny „Aureus rerum scriptor” (Złoty specjalista z dziedziny historii). W tym roku uczniowie dziewięciu szkół z regionu złotoryjskiego zmierzyli się z historią Polski od 1918 r. do 1939 r. Konkurs został przygotowany w ramach Programu Wieloletniego "NIEPODLEGŁA", Projekt Edukacyjny „Godność, wolność, niepodległość”.

Najlepsze wyniki uzyskali:
I miejsce: Mateusz Dziamba i Stanisław Kosowan z Gimnazjum nr 9 w Legnicy
II miejsce: Krystyna Wynar i Mateusz Grzywa ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi
III miejsce: Gabriela Sajewicz, Dawid Sobolewski z Gimnazjum Dwujęzycznego w Złotoryi

Gratulujemy znakomitego przygotowania !

 

III Złoty Konkurs Historyczny

Zapraszamy do udziału w Złotym Konkursie Historycznym. Zmierz się z historią Polski (od 1918 r. do 1939 r.) zdobądź tytuł Aureus rerum scriptor (Złoty specjalista z dziedziny historii).

Terminy i miejsce konkursu:
- uczniowie 22 listopada 2018 r. o godz. 9.00 w SP3 w Złotoryi (zgłoszenia dokonują szkoły),
- dorośli 22 listopada 2018 r. o godz. 17.00 w SP3 w Złotoryi (zgłoszenie w sekretariacie).

W tym roku "Złoty Konkurs" został zrealizowany, jako jedno z działań Programu Wieloletniego "NIEPODLEGŁA", Projekt Edukacyjny „Godność, wolność, niepodległość”.

plakat zloty konkurs

 

 

KONCERT DLA NIEPODLEGŁEJ

Dołączając się do świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 9 listopada 2018r. w naszej szkole odbył się KONCERT DLA NIEPODLEGŁEJ. Po odśpiewaniu hymnu przed szkołą uczniowie udali się na koncert.

Całą uroczystość przygotowali uczniowie naszej szkoły od naszych najmłodszych klas "0" oraz klas V - VIII. Jak na wielkich patriotów przystało praca w przygotowaniach do uroczystości jak jej główny przebieg przebiegała z wielkim zaangażowaniem ze strony wszystkich uczniów. Poznaliśmy w skrócie historię prowadzącą Polskę do niepodległości, wysłuchaliśmy pięknych wierszy oraz mieliśmy okazję śpiewać piękne pieśni patriotyczne.

Uroczystość przygotowali uczniowie:

- nasi najmłodsi - dzieci z grupy "0" z wielkim przejęciem zatańczyły krakowiaka przygotowane pod okiem Kamilę Kramek oraz Magdę Poniatowską,
- uczniowie z klasy VD zatańczyły pięknie poloneza, którego przygotowała z nimi pani Alicja Szapował,
- uczniowie z klasy VB przedstawili w strojach historycznych scenki mówiące o historii prowadzącej Polskę do niepodległości - całość koordynowała M. Bielak
uczniowie z klasy p. B. Ostropolskiej - wiersze i piosenka,
- usłyszeliśmy piękne wiersze patriotyczne w wykonaniu uczniów: Konrad Jóźwiak 8B, Julia Podsiadło 8A, Agata Chaim 8A, Maja Maliszewska 8A, Sylwia Świtalska IVD, Julia Fajkisz VC, Marika Świtalska VC, Sylwia Świtalska IVD, Aleksandra Wybraniec VIC, Nela Wyskup VIC,
- gościliśmy również grupę z Klubu Seniora którzy opowiedzieli nam o wodzu J. Piłsudskim oraz zaśpiewali nam pieśń "Ojczyzno ma" przygotowany pod okiem B. Gmerek oraz B. Bachór,
- gościliśmy duet ze Szkoły Podstawowej w Rokitnicy: Kalina Błaszczyk oraz Gabriela Browolejt - dziewczęta wykonały piosenkę na rozpoczęcie,
- wszyscy uczniowie zgromadzeni na sali włączali się w śpiewanie pieśni patriotycznych,
- soliści - Marika Świtalska VC, Paulina Wałek VA, Aleksandra Wybraniec VIC, Julia Fajkisz VC, Hanna Kulas VF, Hanna Dutka III, Olimpia Tarnowska 8A, Igor Widomski 8B,
- uroczystość mieli zaszczyt prowadzić Igor Widomski VIIIB oraz Olimpia Tarnowska VIIIA.

Scenariusz opracowała p. M. Bielak, wokalistów przygotowała M. Hajdun.

Dekoracje przygotowały wspólnie P. Chaim oraz M. Hanebach.

Koncert zrealizowano w ramach Programu Wieloletniego "NIEPODLEGŁA", Projekt Edukacyjny „Godność, wolność, niepodległość”.

 

Odsłonięcie pomnika i wspólne odśpiewanie hymnu

W ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polską niepodległości, odbyły się 9 listopada 2018r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi uroczystości.

O godzinie 11:05 przy głównym wejściu do szkoły został odsłonięty pomnik niepodległości z napisem: „Z trudu naszych ojców powstał wspólny dom” w stulecie niepodległości Polski społeczność szkoły 11.11.1918r. Odsłonięcia dokonała pani dyrektor Danuta Boroch, burmistrz Złotoryi - pan Robert Pawłowski oraz delegacja nauczycieli i uczniów. Uroczystość odbyła się w obecności całej szkoły. Było to jedno z wielu działań realizowanych przez nas podczas Programu Wieloletniego "NIEPODLEGŁA", Projekt Edukacyjny „Godność, wolność, niepodległość”.

Chwilę później, o godzinie 11:11, odpowiadając na zaproszenia Ministra Edukacji Narodowej, społeczność naszej szkoły wzięła udział w akcji „Rekord dla niepodległej”. Uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście odśpiewali 4 zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Dzięki temu poczuliśmy wspólnotę. Nic przecież tak doskonale nie buduje jedności, jak wspólne odśpiewanie hymnu!

 

Spotkanie z „Echem Złotoryi”

5 listopada uczniowie SP3 w ramach działań realizowanych podczas projektu „Niepodległa” – „Godność, Wolność, Niepodległość”, spotkali się z redaktorami miesięcznika „Echo Złotoryi”. Pani Danuta Sosa, Agnieszka Młyńczak, Wioleta Michalczyk oraz panowie Roman Gorzkowski i Damian Komada, podzielili się z młodymi ludźmi, którzy są właśnie na etapie opracowywania książki, swoimi doświadczeniami z zakresu pisania i wydawania tekstów.

„Echo Złotoryi” działa 12 lat i wydało do tej pory 146 numerów zawierających w sumie ok. 3000 stron wywiadów, reportaży, wspomnień, tekstów źródłowym i artykułów historycznych o Złotoryj i okolicach. Tym spotkaniem zamknęliśmy cykl warsztatów i szkoleń dziennikarskich, historycznych i informatycznych, które ułatwiły uczniom przygotowanie relacji do książki. Nasza publikacja „Ocalić od zapomnienia (zbiór wspomnień na 100–lecie odzyskania przez Polskę niepodległości)” będzie liczyła 100 stron (ponad 50 wspomnień) i zostanie wydana w listopadzie 2018 r. w nakładzie 100 egzemplarzy.

 

Warsztaty informatyczne

Pod koniec października uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej oraz trzecich klas  gimnazjum uczestniczyli w warsztatach informatycznych, podczas których poznali zasady składu publikacji na przykładzie folderu z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Warsztaty odbyły się na lekcjach informatyki w ramach projektu Niepodległa - „Godność, wolność, niepodległość”.

 

Wycieczka do Wadowic - Krakowa – Wieliczki

W dniach 8, 9 i 10 października odbyła się w ramach projektu Niepodległa - „Godność, wolność, niepodległość” wycieczka do Wadowic - Krakowa - Wieliczki. Uczniowie z klasy VA, VIA, VIIB i VIIIB odwiedzili miejsca związane z narodowym dziedzictwem oraz walką Polaków o niepodległość. Opiekunami wycieczki byli: p. dyrektor Danuta Boroch oraz nauczyciele p. Elżbieta Adamowicz, p. Renata Fuchs i p. Damian Komada.

Bardzo szybko przekonaliśmy się, że w Krakowie wszystko posiada bogatą, wielowiekową historię... Pewien związek z odzyskaniem niepodległość miało nawet miejsce naszego noclegu - Schronisko Młodzieżowe "Oleandry". Dwie noce spędziliśmy w pobliżu Domu im. Józefa Piłsudskiego - budynku usytuowanego w miejscu, z którego w 1914 roku wyruszyła Pierwsza Kompania Kadrowa. Niesamowite było też spotkanie z naszym przewodnikiem. Po Wawelu i Krakowie oprowadzał nas Paweł Stachowiec - wnuk dr Marcina Woyczyńskiego, osobistego lekarza i adiutanta Józefa Piłsudskiego.

Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzenia Domu Rodzinnego Jana Pawła II w Wadowicach. To niezwykłe muzeum ukazało nam życie wielkiego papieża - Polaka na tle historii II Rzeczpospolitej, II wojny światowej i czasów PRL-u. Potem dotarliśmy do Krakowa - perełki narodowego dziedzictwa, gdzie mogliśmy odbyć wieczorny spacer wzdłuż Wisły do Smoka Wawelskiego i po Starym Mieście.

Drugiego dnia zwiedziliśny Dom im. Józefa Piłsudskiego – miejsce, gdzie miesci się Muzeum Czynu Niepodległościowego, Komenda Naczelna Związku Legionistów Polskich, Komenda Główna Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny oraz Archiwum Czynu Niepodległościowego. Kolejną atrakcją była Krakowska Droga Królewska (Barbakan, Brama Floriańska, Rynek Główny, Kościół Mariacki, Sukiennice, Wawel) oraz Muzeum Historyczne - Fabryka Emalii Oskara Schindlera. 

Trzeciego dnia odwiedziliśmy Muzeum Narodowe w Krakowie. Mogliśmy tam zobaczyć jeden z najpiękniejszych portretów na świecie, najważniejszy i najcenniejszy obraz w polskich zbiorach - Damę z gronostajem Leonarda da Vinci. Zwiedziliśmy także wystawę okolicznościową na 100-lecie odzyskania niepodległości, poświęconą Stanisławowi Wyspiańskiemu. Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie Kopalni Soli „Wieliczka” - bezcennego obiektu kultury materialnej i duchowej na ziemiach polskich.

Najważniejszy cel naszej wycieczki został doskonale zrealizowany. Uczniowie zostali zapoznani z historią Polski i jej narodowym dziedzictwem, szczególnie z zagadnieniami dotyczącymi okresu zaborów oraz przyczyn i okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918r.

 

Warsztaty historyczne

1 października 2018 r. zostały zorganizowane warsztaty historyczne w ramach działań projektowych Niepodległa - „Godność, wolność, niepodległość”. Celem zajęć było wprowadzenie uczniów w zagadnienia związane z badaniami historycznymi. Młodzi ludzie mieli możliwość poznania podstaw warsztatu pracy historyka: klasyfikacji źródeł historycznych, sposobów pozyskiwania źródeł, pracy ze źródłami oraz sposobów sprawdzania ich wiarygodności. Teraz będzie im łatwiej opracowywać wspomnienia pozyskane od swoich bliskich. Efektem końcowym będzie wydanie książki ze zbiorem wspomnień „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”.

 

ŻYWA LEKCJA HISTORII

W dniu 28 września 2018 uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej oraz gimnazjalne wzięły udział w spektaklu historycznym "Od upadku Polski do odzyskania niepodległości". Widowisko edukacyjne przybliżyło uczniom losy Polaków w trakcie zaborów, rolę Józefa Piłsudskiego i jego Legionów Polskich w odrodzeniu się w naszej Ojczyzny.

Rekonstruktorzy w bardzo przystępny, ciekawy, a nawet zabawny sposób opowiedzieli uczniom naszą historię. Uczestnicy spektaklu mogli również wziąć czynny udział w widowisku - przymierzyć strój żołnierza z Błękitnej Armii Józefa Hallera czy stać się rekrutem Legionów Polskich. Na koniec przeprowadzony został konkurs, w którym uczniowie mogli wykazać się zdobytą wiedzą w trakcie spektaklu.

 

Warsztaty redakcyjne

W związku ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę w naszej szkole realizowany jest projekt ,,Niepodległa- godność, wolność, niepodległość”. Jednym z zaplanowanych zadań jest poznanie przez uczniów losów swoich rodzin, aby dowiedzieć się, jak te jednostkowe wydarzenia wpłynęły na ukształtowanie historii naszej ojczyzny przez ostatnie 100 lat. Do realizacji tego zadania uczniowie klas IV a, IV b i IV c przygotowywali się w ramach warsztatów redakcyjnych, podczas których otrzymali wskazówki, jak gromadzić i dokumentować historię rodziny.

Uczniowie dowiedzieli się, że należy:
- podać imię i nazwisko osoby, jej wiek , miejsce urodzenia,
- wskazać jej obecne miejsce zamieszkania,
- spisać i udokumentować ( zdjęcia, dokumenty, odznaczenia, medale, pamiątki materialne) wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości.
- przedstawić wydarzenia rodzinne, które ukształtowały i zmieniały losy Polski na przestrzeni 100 lat.

Podczas warsztatów uczniowie mieli też zyskać świadomość, że gromadząc informację na temat swoich przodków, budują w sobie poczucie przynależności i odrębności narodowej. Często dzięki poznaniu historii własnej rodziny budzi się w nich duma i patriotyzm, gdyż dowiadują się jak wielki wkład w odzyskanie niepodległości miał ich przodek. Ponadto uczniowie mają szansę usłyszeć od babci czy dziadka ,,żywą” opowieść, a nie tylko poznawać historię swojej ojczyzny z podręczników.

 

  

PROJEKT EDUKACYJNY "GODNOŚĆ, WOLNOŚĆ NIEPODLEGŁOŚĆ"

W związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości nasza szkoła przystąpiła do konkursu organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jesteśmy jedną z 257 szkół i placówek oświatowych, którym przyznano dofinansowanie i to w wysokości 10 tys. złotych.

Głównym celem zadania jest nie tylko uczczenie 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, ale przede wszystkim szerzenie wartości patriotycznych wśród uczniów oraz w środowisku lokalnym. W ramach projektu realizowanych będzie wiele działań m.in.: wystawa pamiątek związanych z odzyskaniem niepodległości i budową przez Polskę niepodległości przygotowana przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli historii, wycieczka po Krakowie tropem zachowanych śladów polskiej historii walki o niepodległość w latach 1914 – 1920 oraz działalności Pierwszej Kompanii Kadrowej, sformowanej w Krakowie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego, wydanie publikacji wspomnień i pamiątek rodzinnych, opracowanie i wydanie serii zakładek do książek z motywami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, wydanie śpiewnika pieśni historycznych, koncert "Dla Niepodległej", udział w rekonstrukcji historycznej oraz wiele innych.

80% nakładów finansowych na realizowane działanie pochodzić będzie ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

  

 

Nasi przodkowie w dniach odzyskiwania niepodległości

8 września 2018 roku o godz. 10.00 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Złotoryi odbyło się w ramach „Europejskich Dni Dziedzictwa” spotkanie "Nasi przodkowie w dniach odzyskiwania niepodległości (1914-1920)". Z naszej szkoły w prezentacji wspomnień i pamiątek uczestniczyło 29 uczniów pod opieka p. Marii Bielak i p. Damian Komady. Spotkanie było znakomitą lekcją historii i patriotyzmu. Pomogło też wprowadzić naszych uczniów do działań projektowych, które czekają na nich przy realizacji naszego projektu „Niepodległa - godność, wolność, niepodległość”.

1 procent 2022 

bip

Logowanie

Tłumacz

Licznik odwiedzin

Dzisiaj36
Wczoraj127
Wizyt w tygodniu2394
Wizyt w miesiącu7581
Łącznie wizyt749928

telefon zaufania

edoo

szpd

animus

fundacja kghm

uodo tdts logo color rgb

uodo

reaguj masz prawo

Fundacja Rosa
Stop zwolnieniom z WF-u
Teatr TVP

 Fundacja kultury 03

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Henryka Brodatego w Złotoryi

tel. /76/ 878 35 74 fax. /76/ 743 70 75

Copyright © 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.