Zajęcia dodatkowe

Tańce prowadzone przez Akademię Tanecznego Wychowania
wtorek, godz.: 13:35 - 14:20

Gimnastyka korekcyjna
poniedziałek, godz. 13:00 – 13:30
czwartek, godz. 13:00 – 13:30

Zajęcia logopedyczne – P. Renata Fuchs

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne P. Magda Poniatowska

Język angielski - P. Agata Wasyliszyn

Zajęcia umuzykalniajace - Duszeńko, Chmiel 

Spektakle teatralne - teatr DUET z Krakowa

Projekcje kinowe - Nowe Horyzonty edukacja filmowa