PLAN DNIA

600 - 800 Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne służące realizacji pomysłów.
800 - 900 Przygotowanie do śniadania. Śniadanie.
900-930 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
930-1000 Ćwiczenia poranne. 
1000-1100 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
1100-1200 Przygotowanie do obiadu. Obiad. 
1200-1230 Ćwiczenia relaksacyjne. 
1230-1300 Zabawy wspólne integrujące grupę.
1300-1400 Spacery, zabawy swobodne na świeżym powietrzu, ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia dodatkowe (np. religia, tańce, logopedia).
1400-1430 Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.
1430-1600 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb.

Grupy przedszkolne: 0a, 0b, 0c, 0d
 

Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Henryka Brodatego w Złotoryi

tel. /76/ 878 35 74  fax. /76/ 743 70 75

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.